Aktivitas Sederhana untuk Hidup Sehat Options

Saat memori perangkat penuh, info terlama akan digantikan dengan data terbaru. Catatan: Riwayat lari tidak akan tercatat apabila Timer di hentikan atau di hentikan sejenak.

lập mặc định, trang 404) Giới thiệu: Hiển thị thông tin thiết bị, phần mềm và quy định (Xem thông tin thiết bị, trang 404) Các thiết lập thời gian Chọn > Không làm phiền > Hệ thống > Thời Gian. Định dạng thời gian: Thiết lập thiết bị...

Nếu chọn không sử dụng tính năng mục tiêu tự động, có thể thiết lập mục tiêu số bước cá nhân trên tài khoản Garmin Link.

Đơn vị: Thiết đặt đơn vị đo được sử dụng trên thiết bị. Cập nhật phần mềm: Cho phép thiết lập cập nhật phần mềm được tải xuống sử dụng ứng dụng Garmin Convey hoặc ứng dụng di động kết (Cập nhật phần mềm, nối Garmin trang 404) Khôi phục mặc định: Cho phép xoá...

Quản lý các thiết lập: Có thể tùy chỉnh thiết bị và thiết lập người sử dụng trên tài khoản Garmin Hook up. Sử dụng kết nối Garmin 1 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB. two Truy cập Garminconnect.com/begin.

Tùy chỉnh thiết bị Thiết lập hồ sơ người dùng Có thể cập nhật giới tính, năm sinh, chiều cao, cân nặng, và nhịp tim tối (Thiết lập nhịp tim tối đa, trang đa 377) Thiết bị sử dụng thông tin này để tính toán chính xác dữ...

• Nếu đang sử dụng thiết bị Android™, sử dụng thiết lập ứng dụng trong ứng dụng di động Garmin Hook up để chọn các mục Helloển thị trên thiết bị. Tắt thông báo Chọn >...

You’ve now acquired with regards to the good results that a very low-carb diet may have on insulin and appetite hormones, but going small-carb seems to also help stability neurotransmitter function in a number of people and thus enhance temper.

Trung bình Nhịp độ: Nhịp độ chạy trung bình đối với hoạt động hiện tại Trung bình Tốc độ: Tốc độ trung bình đối với hoạt động hiện tại.

A single current nicotinamide riboside review concluded that getting nicotinamide riboside as an oral supplement, “resulted click here in a very remarkable induction of mitochondrial biogenesis and oxidative metabolism, with an increase in mitochondrial mass.”

Jumlah bilangan langkah yang diambil untuk hari tersebut, matlamat langkah anda untuk hari tersebut dan kemajuan anda ke arah matlamat anda. Jarak yang dilalui dalam kilometer atau baru untuk hari semasa. Jumlah kalori yang dibakar untuk hari semasa, termasuk kedua-dua kalori aktif dan berehat.

Garmin dan/ atau penyedia pihak ketiganya yang sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lunak dalam format kode sumber akan tetap menjadi rahasia dagang berharga milik Garmin dan/ atau penyedia pihak ketiganya. Anda setuju untuk tidak mendekompilasi,...

Peralatan ini menjana, menggunakan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan boleh menyebabkan gangguan yang memudaratkan kepada perhubungan radio jika tidak dipasang dan digunakan mengikut...

8 Nếu cần, nhập trị số khoảng cách hoặc thời gian cho thời khoảng nghỉ. 9 Chọn một hoặc nhiều lựa chọn: • Thiết lập số lần lặp lại, chọn Lặp lại. • Thêm khởi động kết thúc mở vào luyện tập, chọn Khởi động >...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *